Μιλτιάδης Αναγνώστου

Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   miltos@central.ntua.gr
  •   +30 (210) 7722529
  •   Γραφείο Β.2.18, 2ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Μιλτιάδης Ε. Αναγνώστου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου από το 1976 ως το 1981. Εξεπόνησε διδακτορική διατριβή στην περιοχή των δικτύων υπολογιστών στην ίδια σχολή. Από το 1989 ως το 1992 ήταν Λέκτορας, ως το 1996 Επίκουρος Καθηγητής, ως το 2000 Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2000 ως σήμερα είναι Καθηγητής στον Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτόκολλα Επικοινωνιών και Ψηφιακά Δίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών». Έχει διδάξει τα εξής μαθήματα: Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, Τυπικός Σχεδιασμός Υπηρεσιών και Πρωτοκόλλων, Δίκτυα Επικοινωνιών, Βελτιστοποίηση δικτύων, Αυτόματη Τηλεφωνία, Δίκτυα Υπολογιστών, Διαμόρφωση Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων, Θεωρία Πληροφορίας, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Κινητές και Προσωπικές Επικοινωνίες. Έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ (1995), διευθυντής της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2003 – 2008), μέλος της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ (Οκτ. 2003-2010), προεδρεύων της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ (2007-2010) και Διευθυντής του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2008-2010). Ήταν πρόεδρος της κρατικής επιτροπής για την αντιμετώπιση του «προβλήματος του 2000» στον κλάδο ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΦΑ, Ελληνικά Διυλιστήρια κ.λπ.). Είναι εμπειρογνώμονας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στην περιοχή της ασφάλειας και έχει συμμετάσχει στην εντοπιοποίηση του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001 για την ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις εξής περιοχές: Δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών, κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, θεωρία αναμονής, σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών, διάχυτος υπολογισμός, δίκτυα σε ειδικές εφαρμογές (δίκτυα αγροτικών περιοχών, δίκτυα αεροπορικής επικοινωνίας). Είναι μέλος του ΤΕΕ, του IEEE και της ACM.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών, κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, θεωρία αναμονής, σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών, διάχυτος υπολογισμός, δίκτυα σε ειδικές εφαρμογές (δίκτυα αγροτικών περιοχών, δίκτυα αεροπορικής επικοινωνίας).

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα