Θεωρία Πληροφορίας


Κωδικός 3.5.3125.9
Εξάμηνο 9o
Ροή Δ - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Μιλτιάδης Αναγνώστου
Σύνδεσμοι Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: BigBlueButton

Περιγραφή

Εντροπία, σχετική εντροπία και αμοιβαία πληροφορία, ιδιότητα της ασυμπτωματικής ισοκατανομής, ρυθμοί εντροπίας στοχαστικών διεργασιών, συμπίεση δεδομένων, τυχερά παίγνια και συμπίεση δεδομένων, χωρητικότητα διαύλου, διαφορική εντροπία, δίαυλος Gauss, θεωρία ρυθμού-παραμόρφωσης, θεωρία πληροφορίας και στατιστική, μέγιστη εντροπία, καθολική κωδικοποίηση πηγής, πολυπλοκότητα Kolmogorov, δικτυακή θεωρία πληροφορίας, θεωρία πληροφορίας και θεωρία χαρτοφυλακίου, ανισότητες της θεωρίας πληροφορίας.