Ιωάννης Ξανθάκης

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο, 1980
  • Μάστερ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο, 1976
  • Πτυχίο, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, University of Salford, Ηνωμένο Βασίλειο, 1975

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Νανοηλεκτρονική-Κβαντική αγωγιμότητα • Εκπομπή ηλεκτρονίων-Διατάξεις κενού • Electron Devices • Semiconductor Discrete Devices • Quantum Electronics

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα