Διονύσιος Πνευματικάτος

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


O Διονύσιος Πνευματικάτος έλαβε Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών το 1989 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και ΜΔΕ και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Παν/μιο του Wisconsin–Madison το 1991 και το 1995 αντίστοιχα.

Από τον Σεπτέμβριο 2019 είναι Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2000-2019 ήταν καθηγητής στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού του Πολυτεχνείου Κρήτης και πρόεδρος Τμήματος. Επίσης είναι συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) από το 1997.

Έχει διατελέσει συντονιστής στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FASTER (FP7) και ήταν και είναι Ιδρυματικός Υπεύθυνος (Principal Investigator) στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα DeSyRe (FP7), AXIOM, dRedBox, EXTRA και EDRA (H2020), και σε αρκετά εθνικά έργα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αρχιτεκτονική Υπολογιστών με επίκεντρο στην χρήση Αναδιατασσόμενης Λογικής για την δημιουργία αποδοτικών επιταχυντών σε ετερογενή παράλληλα συστήματα. Επίσης έχει εργασθεί στη σχεδίαση Αξιόπιστων συστημάτων, αρχιτεκτονικές για επιτάχυνση εφαρμογών σε υλικό ή και με αναδιατασσόμενη λογική, επεξεργαστές πακέτων δικτύου, κ.α. Είναι τακτικά μέλος Επιτροπών Προγράμματος σε βασικά συνέδρια της περιοχής του όπως το ISCA, FPL και το DATE στα αντικείμενα της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Αναδιατασσόμενων Συστημάτων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Αναδιατασσόμενη λογική & επεξεργασία, Επιταχυντές, Ετερογενή και παράλληλα συστήματα, Εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές για επιτάχυνση εφαρμογών

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα