Αρχιτεκτονική Υπολογιστών


Κωδικός 3.4.3357.5
Εξάμηνο 5o
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Νεκτάριος Κοζύρης, Διονύσιος Πνευματικάτος, Παναγιώτης Τσανάκας, Μάριος Κόνιαρης (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1:
Τμήμα 2:
Τμήμα 3:
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Π. Τσανάκας (Α-ΚΑΣ), Νεκτ. Κοζύρης (ΚΑΤ-ΠΑΠΑΓ), Διoν. Πνευματικάτος (ΠΑΠΑΔ-Ω)

Τμήμα 1 (Α-ΚΑΣ), παλαιότερα έτη, σελίδα: link

Τμήμα 2 (ΚΑΤ-ΠΑΠΑΓ), όλα τα έτη, σελίδα: link

Τμήμα 3 (ΠΑΠΑΔ-Ω), ακ. έτος 2019-2020, σελίδα: link

Περιγραφή

Γενικές έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών. Αλγόριθμοι αριθμητικών πράξεων. Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architectures) - αναπαράσταση εντολών, το σύνολο εντολών της αρχιτεκτονικής MIPS (RISC). Σχεδίαση επεξεργαστή: δίοδος δεδομένων (datapath) και μονάδα ελέγχου (control unit). Αύξηση της επίδοσης με χρήση διοχέτευσης (αρχιτεκτονική αγωγού - pipelining). Οργάνωση ιεραρχίας μνημών (κρυφές μνήμες, μετάφραση εικονικών διευθύνσεων, ΤLB), τρόποι αναφοράς στη μνήμη. Οργάνωση εισόδου-εξόδου, σύγχρονη-ασύγχρονη επικοινωνία, διακοπές, διάδρομοι.