Βασίλειος Βεσκούκης

Καθηγητής   Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί


  •   v.vescoukis@cs.ntua.gr
  •   +30 210 772 1688, +30 210 772 2476
  •   1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Μαθήματα