Τεχνολογίες Ανάπτυξης Υπηρεσιών Λογισμικού


Κωδικός 3.4.3399.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Λ - Λογισμικό Η/Υ
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 2
Διδάσκοντες Νικόλαος Παπασπύρου, Παναγιώτης Τσανάκας, Βασίλειος Βεσκούκης
Σύνδεσμοι MyCourses

Περιγραφή