Γρηγόρης Μέντζας

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ Γρηγόρης Μέντζας είναι Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι Διευθυντής της ερευνητικής μονάδας Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Management Unit). Έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων (2010-2019) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (2006-2009).

Εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στο ΕΜΠ οι τρέχουσες αναθέσεις διδασκαλίας του περιλαμβάνουν τα εξής προπτυχιακά μαθήματα: "Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων" (9ο εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ. Υπολογιστών), “Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης” (8ο εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ. Υπολογιστών), "Παίγνιο Αποφάσεων " (9ο εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ. Υπολογιστών), (συν-διδασκαλία) καθώς και τα εξής μεταπτυχιακά μαθήματα: «Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ. Υπολογιστών), «Διοίκηση Έργων» (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα»). Ο κος Μέντζας έχει επιβλέψει την εκπόνηση περισσοτέρων των 100 διπλωματικών εργασιών και 21 διδακτορικών εργασιών.

Ερευνητική Δραστηριότητα. Ιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μονάδας Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Management Unit, IMU, http://imu.iccs.gr/), η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων και εργαλείων πληροφορικής στην περιοχή των Συστημάτων Διοίκησης σε τρεις επιστημονικές περιοχές: Συστήματα Διοίκησης Γνώσης (Knowledge Management), Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Electronic Government) και Συστήματα Διοίκησης Εικονικών Οργανισμών (Virtual Organisation). Ο κος Μέντζας έχει εργασθεί ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής του ΕΠΙΣΕΥ σε περισσότερα από 60 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Δημοσιεύσεις. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του κ. Μέντζα είναι περισσότερες από 350 σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Οιδημοσιεύσεις είναι σε διεθνή περιοδικά όπως: Communications of the ACM, IEEE Intelligent Systems, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Expert Systems with Applications, International Journal of Intelligent Systems, Information Technology and Management, Knowledge and Process Management, International Journal of _E-_Business Strategy Management, Information, Knowledge and Systems Engineering, Long Range Planning, European Journal of Operational Research, International__Journal of Information Management, International Transactions in Operations Research, Information and Decision Technologies, European Journal of Information Systems, κλπ.

Επίσης είναι ο κύριος συγγραφέας του βιβλίου “Knowledge Asset Management: Beyond the _Process-_centred and _Product-_centred__Approaches” που εκδόθηκε το 2002 από τον εκδοτικό οίκο Springer Verlag στη σειρά “Advanced Information and KnowledgeProcessing, Springer London” και co-editor του βιβλίου «Semantic Enterprise Application Integration» που εκδόθηκε από τον εκδοτικόοίκο IGI Global το 2009.

Οι αναφορές άλλων ερευνητών στο δημοσιευμένο έργου του κου Μέντζα ανέρχονται σε περισσότερες από 7.500 ανεξάρτητες αναφορές (Δεκ. 2022).

Άλλη επιστημονική δραστηριότητα Ο κος Μέντζας είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής (member of Editorial Board) σε πέντε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Προγράμματος (Program Committee Member) καθώς και session organizer σε workshops, sessions και panels σε περισσότερα από πενήντα (50) επιστημονικά συνέδρια ενώ έχει δώσει 12 ομιλίες μετά από πρόσκληση σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει υπάρξει αξιολογητής (Evaluator) του προγράμματος Information Society Technologies (IST) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις θεματικές περιοχές “Virtual Factories and Enterprises" (2011), E-government καιe-participation (2007-2012), Intelligent Content (2004-2010), Internet of services (2007-2010) και Knowledge Management (2003). Επίσης έχει διατελέσει αξιολογητής (grant evaluator) σε ερευνητικά προγράμματα του Swiss National Science Foundation (Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique), του Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, FWF) και του Cyprus Research Promotion Foundation (RPF).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Αναλυτική Δεδομένω, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Διαχείριση Γνώσης, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ευφυή Συστήματα, Κοινωνική Υπολογιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα