Γρηγόρης Μέντζας

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ Γρηγόρης Μέντζας είναι Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων (από το 2010) και υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ (2006-2009). Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής μονάδας Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Management Unit, IMU, http://imu.ntua.gr/), η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων και εργαλείων πληροφορικής στην περιοχή των Συστημάτων Διοίκησης σε τρεις επιστημονικές περιοχές: Συστήματα Διοίκησης Γνώσης (Knowledge Management), Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Electronic Government) και Συστήματα Διοίκησης Εικονικών Οργανισμών (Virtual Organisation Management). Ο κος Μέντζας έχει εργασθεί ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε περισσότερα από 40 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει οδηγήσει στην ίδρυση τριών εταιριών πληροφορικής. Έχει περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια και είναι συγγραφέας ή co-editor 4 βιβλίων. Οι αναφορές άλλων ερευνητών στο δημοσιευμένο έργου του κου Μέντζα ανέρχονται σε περισσότερες από 3.600 ανεξάρτητες αναφορές (h-index: 31, Mάϊος 2017). Ο κος Μέντζας είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής (member of Editorial Board) σε πέντε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Προγράμματος (Program Committee Member) καθώς και session organizer σε workshops, sessions και panels σε περισσότερα από 55 επιστημονικά συνέδρια ενώ έχει δώσει 12 ομιλίες μετά από πρόσκληση σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει υπάρξει αξιολογητής (Evaluator) του προγράμματος Information Society Technologies (IST) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις θεματικές περιοχές “Virtual Factories and Enterprises" (2011), E-government και e-participation (2007-2012), Intelligent Content (2004-2010), Internet of services (2007-2010) και Knowledge Management (2003). Επίσης έχει διατελέσει αξιολογητής (grant evaluator) σε ερευνητικά προγράμματα του Swiss National Science Foundation (Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique), του Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, FWF) και του Cyprus Research Promotion Foundation (RPF).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Γνώσης, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ευφυή Συστήματα, Κοινωνική Υπολογιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα