Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης


Κωδικός 3.7.3365.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Ο - Διοίκηση και Απόφαση
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 1
Διδάσκοντες Γρηγόρης Μέντζας, Ξένια Παπαδομιχελάκη (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Helios
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως με χρήση του περιβάλλοντος Microsoft Teams.

Ο κωδικός για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι: 5cl4nmo

Οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό ασχολείται με θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και (δημόσιους) οργανισμούς στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν, τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών καταναλωτών, το σχεδιασμό της αλληλεπίδρασης με το χρήστη, τη διαφήμιση στο διαδίκτυο καθώς και τους αλγόριθμους και τεχνικές αναζήτησης και διαμόρφωσης συστάσεων. Επίσης θέματα σχετικά με την μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, τα συστήματα ERP και CRM, τη διαχείριση των παραγγελιών και τη διαχείριση γνώσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι μορφές και διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχής και τα συστήματα συλλογικής νοημοσύνης.