Κωνσταντίνα Νικήτα

Καθηγήτρια   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


H Κωνσταντίνα Νικήτα έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Διδάκτορα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Μετά από επιτυχείς κατακτήριες εξετάσεις, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1993. Κατά το διάστημα 1990-1995 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, ΕΜΠ. Το 1996 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγήτρια στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, το 2001 εκλέχθηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και το 2005 Καθηγήτρια στην ίδια Σχολή, όπου και υπηρετεί ως σήμερα. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών και της Μονάδας Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας. Παράλληλα, από το 2015, είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στην έδρα Irene McCulloch, Keck School of Medicine και Viterbi School of Engineering, University of Southern California.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: βιολογικά αποτελέσματα και ιατρικές εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, υπολογιστικό βιοηλεκτρομαγνητισμό, βιοϊατρική πληροφορική, ιατρική απεικόνιση, ψηφιακή επεξεργασία και ευφυή ανάλυση δεδομένων υγείας.

Έχει δημοσιεύσει 250 εργασίες ως άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή ως κεφάλαια βιβλίων, καθώς και περισσότερα από 350 άρθρα στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων στην ελληνική, συντάκτης του βιβλίου "Handbook of Biomedical Telemetry", συν-συντάκτης οκτώ βιβλίων στην αγγλική, καθώς και προσκεκλημένος συντάκτης ειδικών αφιερωμάτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Είναι κάτοχος τριών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχει συντονίσει τεχνικά πλήθος χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων στην περιοχή της βιοϊατρικής τεχνολογίας και πληροφορικής και έχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος της οργανωτικής/επιστημονικής επιτροπής περισσότερων από 50 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι Editor-in-Chief του περιοδικού IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, Associate Editor των περιοδικών IEEE Transactions on Antennas and Propagation, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Bioelectromagnetics, Journal of Biomedical Engineering and Computing, καθώς και Co-Editor-in-Chief του περιοδικού International Journal of Monitoring and Surveillance Technologies Research (IJMSTR). Έχει επιβλέψει την εκπόνηση 29 διδακτορικών διατριβών που έχουν περατωθεί, πολλές από τις οποίες έχουν λάβει βραβεία εξαιρετικής επίδοσης, ενώ επιβλέπει 11 διατριβές σε εξέλιξη.

Έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το επιστημονικό βραβείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξαιρετική συμβολή στο γνωστικό αντικείμενο “Έρευνα και Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Ιατρική. Έχει ανακηρυχθεί Fellow του ΙΕΕΕ (class of 2018) για τη συμβολή της στην περιοχή του βιοηλεκτρομαγνητισμού και των εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρικές εφαρμογές.Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) καθώς και Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΣΗΜΜΥ. Είναι Fellow του American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) και της European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES), Fellow του IEEE, καθώς και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος (Greece Section) του IEEE και είναι Founding Chair και Ambassador του ελληνικού τμήματος ΙΕΕΕ-Engineering in Medicine and Biology Society. Είναι μέλος της Technical Committee on Biomedical and Health Informatics (TC BHI) και της Administrative Committee (AdCom) του ΙΕΕΕ-EMBS. Επιπλέον, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης LS7 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ιατρική απεικόνιση, Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων • Θεραπευτικές και διαγνωστικές τεχνικές βασισμένες σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα • Εφαρμοσμένος υπολογιστικός βιοηλεκτρομαγνητισμός • Προσομοίωση βιολογικών και φυσιολογικών συστημάτων • Ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων υγείας • Βιοϊατρική πληροφορική • Νευροπληροφορική – Υπολογιστική Νευροεπιστήμη

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα