Βιοηλεκτρομαγνητισμός


Κωδικός 219
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Κωνσταντίνα Νικήτα, Νικόλαος Ουζούνογλου, Καρανάσιου Ειρήνη, Καθηγήτρια Σχολής Ευελπίδων

Περιγραφή

Ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες βιολογικών ιστών. Μέθοδοι υπολογισμού ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μέσα στο ανθρώπινο σώμα: Mέθοδος ροπών, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, μέθοδος πεπερα¬σμένων διαφορών στον πεδίο του χρόνου και υβριδικές μέθοδοι. Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές με χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων: Απεικονιστές μαγνητικού συντονισμού (MRI), Τεχνικές αντίστροφης σκέδασης, Περιθλαστική τομογραφία, Μικροκυματική ραδιομετρία, Τεχνικές υπερθερμίας. Βιοϊατρική τηλεμετρία και τεχνολογίες κινητής υγείας. Θέματα ασφάλειας.