Ηρακλής Αβραμόπουλος

Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ηρακλής Αβραμόπουλος είναι Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Φωτονικών Επικοινωνιών (PCRL). Σπούδασε Φυσική στο Imperial College του Λονδίνου και έκανε και μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Οπτική. Έλαβε το διδακτορικό του στη Φυσική το 1989 για μελέτες σχετικά με τις μη γραμμικές επιδράσεις σε λέιζερ και οπτικές ίνες. Στη συνέχεια εργάστηκε στο τμήμα 11 (το ερευνητικό τμήμα) των εργαστηρίων AT & T Bell Laboratories, Holmdel, NJ, ως μέλος τεχνικού προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του πορείας εκτέλεσε ο ίδιος και στη συνέχεια ενέπνευσε και ηγήθηκε βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να μετατρέψει το όραμα της εξελισσόμενης φωτονικής σε εφαρμοσμένες λύσεις για τηλεπικοινωνίες, datacoms, computercom και ανίχνευση. Τα σημερινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περλαμβάνουν τη μονολιθική και υβριδική ολοκλήρωση φωτονικών στοιχείων, τις οπτικές διασυνδέσεις, την αμιγώς οπτική μεταγωγή και οπτική επεξεργασία σημάτων, τους υψίρρυθμους και ευέλικτους οπτικούς πομπούς και τις φωτονικές διατάξεις για αισθητήρες και βιοαισθητήρες. Έχει ηγηθεί με επιτυχία μεγάλων, συνεργατικών, πανευρωπαϊκά ερευνητικών έργων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια και έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του European Research Council (ERC), μέλος επιτροπών προγραμμάτων συνεδρίων (όπως το European Conference on Optical Communications (ECOC)), και είναι ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανευρωαπικής Πλατφόρμας Φωτονικής, Photonics 21 και άλλα. Μέχρι σήμερα υπήρξε επιβλέπων καθηγητής 26 νέων μηχανικών και φυσικών που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους και απόκτησαν τα διδακτορικά τους και άλλων 12 που βρίσκονται σήμερα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης της έρευνάς τους στο PCRL. Οι απόφοιτοι του εργαστηρίου έχουν προσελκύσει διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οκτώ από αυτούς είναι πλέον πανεπιστημιακοί καθηγητές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχουν αναπτύξει ανεξάρτητες ερευνητικές γραμμές. Άλλοι έχουν αποκτήσει υψηλές θέσεις στη βιομηχανία ή έχουν δημιουργήσει νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Ολοκλήρωση φωτονικών στοιχείων σε μονολιθικές και υβριδικές πλατφόρμες πολυ-υλικών (φωτονική σε silicon on insulator, γυαλί, νιτρίδιο πυριτίου, πολυμερή) για τηλεπικοινωνίες, datacom, computercom και αισθητήρες.
2. Οπτικές διασυνδέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων υπερ-υψηλής χωρητικότητας, ευέλικτων πομποδεκτών, οπτικά backplanes, on-chip οπτικές διασυνδέσεις και ενεργά οπτικά καλωδιακά συστήματα.
3. Αμιγώς οπτική μεταγωγή και επεξεργασία σήματος.
4. Σχεδιασμό και υλοποίηση πομποδεκτών υψηλής ταχύτητας/χωρητικότητας, ευέλικτους πομποδέκτες ικανούς για σύνθετα σχήματα διαμόρφωσης και ψηφιακή επεξεργασία σήματος, σχεδιασμό, προσομοίωση και υλοποίηση οπτικών συστημάτων μετάδοσης μεγάλης χωρητικότητας,
5. Έμπνευση και σχεδιασμό φωτονικών διατάξεων και δομών σε νέα φωτονικά υλικά, νανο-υλικά, μετα-υλικά, για φωτονικούς αισθητήρες/βιοαισθητήρες. Αλγόριθμοι και επεξεργασία σήματος για βελτίωση ευαισθησίας αισθητήρων.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα