Εισαγωγή στην Ολοκλήρωση, Σύνθεση και Συσκευασία Φωτονικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων


Κωδικός 225
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Ηρακλής Αβραμόπουλος

Περιγραφή

Αναδρομή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων: Αναλογική μετάδοση και μεταγωγή, Ψηφιακή μετάδοση και μεταγωγή. Πολυπλεξία PDH και οι υποκείμενοι περιορισμοί. Μεταγωγή πακέτου: σκοπός και λειτουργικότητα, Η μετάδοση μέσω οπτικών ινών και η επίδραση που έχει στα δίκτυα. Σύγχρονη μετάδοση SDH / SONET. Άλλοι τύποι μετάδοσης και δρομολόγησης πακέτου (ATM, IP). Τύποι δικτύων και ο καθορισμός τους σε σχέση με την υπάρχουσα τεχνολογία. Οπτική μετάδοση από-σημείο-σε-σημείο και οπτική αναγέννηση πλάτους (οπτικοί ενισχυτές). Στοιχεία θεωρίας οπτικής φώρασης, WDM και OTDM δίκτυα. Δρομολόγηση σε WDM δίκτυα. Οπτική μεταγωγή: Αναδρομή και τεχνολογία. Περιγραφή των βασικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται στην οπτική μεταγωγή. Αρχιτεκτονικές κόμβων. Αίτια αλλοίωσης σήματος. Τα αμιγώς οπτικά δίκτυα. Εισαγωγή στη θεωρία σχεδίασης οπτικών δικτύων μέσω μοντέλων φυσικού στρώματος.