Κωνσταντίνος Βουρνάς

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   vournas@power.ece.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723598
  •   +30 (210) 7723598
  •   Γραφείο 2.2.32, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1986
  • Μάστερ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Σασκατσουαν, Καναδάς, 1978
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο, Ελλάδα, 1975

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Power System Dynamic Performance • Control of Power Systems • Energy Development and Power Generation • Power System Operations • Control Theory • Energy Systems • Power Systems Engineering

Μαθήματα