Αντώνιος Κλαδάς

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Αντώνιος Κλαδάς είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1977-1982) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εμβαθύνσεως σπουδών στην Ηλεκτροτεχνία (DEA de Genie Electrique 1982-1983) και διδακτορικού τίτλου του Πανεπιστημίου PARIS VI (Doctorat de l’ Universite Paris VI 1983-1987) με υποτροφία του Γαλλικού κράτους. Από το 1983-1987 ήταν βοηθός (Assistant Associe) στο Πανεπισιτήμιο PARIS VI και ωρομίσθιος διδάσκων Ecole Normale Superieure de Cachan (ENSET) στην Ecole Centrale de Paris (ECP). Το 1990-1991 ήταν ωρομίσθιος διδάσκων στη ΣΜΑ. Το 1990-1996 εργάσθηκε ως μηχανικός στη Διεύθυνση Μελετών Συστημάτων Παραγωγής - Μεταφοράς της ΔΕΗ. Στα πλαίσια αυτά εκτός από λειτουργικές μελέτες ανάπτυξης του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήματος συμμετείχε στη μελέτη που διερεύνησε τη δυνατότητα διασύνδεσης του Βουλγαρικού Ηλεκτρικού Συστήματος με την UCPTE (1993) καθώς και στη μελέτη σκοπιμότητας γιά την γιά τη διασύνδεση των Συστημάτων της Αλβανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας με την UCPTE που προκηρύχθηκε από την ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος PHARE και αναλήφθηκε από την Κοινοπραξία EDF-ENEL-ΔΕΗ-Sep. Το 1996 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το 2001 εξελίχθηκε στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2006 στη βαθμίδα του Καθηγητή. H ερευνητική δραστηριότητά του αφορά τις περιοχές της σχεδίασης μετασχηματιστών ισχύος και ηλεκτρικών μηχανών, της ανάπτυξης ηλεκτρικών/υβριδικών οχημάτων, καθώς και της ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνουν παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και ηλεκτρικών κινητηρίων συστημάτων τόσο σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας όσο και κατά τη διάρκεια μεταβατικών φαινομένων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιομηχανικοί Μετατροπείς,Βιομηχανικά Συστήματα Μετατρπής Ενέργειας, Ηλεκτρικές Μηχανές, Βιομηχανικά Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης, Βιομηχανικά και Εμπορικά Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Έλεγχος, Ενεργειακά Συστήματα, Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος, Ηλεκτρικές Διεργασίες Θέρμανσης, Βιομηχανικές Εφαρμογές.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα