Γεώργιος Καμπουράκης

Συνταξιοδοτηθείς   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   gcamb@cs.ntua.gr
  •   +30 (210) 7722284
  •   +30 (210) 7722284
  •   Γραφείο 2.2.12, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Μαθήματα