Τεχνολογία Επικοινωνίας


Κωδικός 703
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Γεώργιος Καμπουράκης

Περιγραφή

Στο μεταπτυχιακό αυτό μάθημα τα ζητήματα που καλύπτουν τα υπάρχοντα μαθήματα τηλεπικοινωνιών δικτύων κλπ αναφέρονται επιγραμματικά αλλά δεν θίγονται σε βάθος. Αντίθετα αναπτύσσονται σε βάθος ζητήματα που στα μαθήματα τηλεπικοινωνιών αναπτύσσονται ακροθιγώς.

Ενότητες: Εισαγωγή στην θεωρία της επικοινωνίας. Η πληροφορία σαν φυσική οντότητα. Μορφές Επικοινωνίας χαρακτηριστικά μηνύματος. Μέσα επικοινωνίας. Τεχνολογία μέσων επικοινωνίας. Τεχνολογία ήχου εικόνας. Ειδικά θέματα. Νέες τεχνικές και τεχνολογίες .Αλληλεπίδραση τεχνολογίας και Επικοινωνίας