Νεκτάριος Κοζύρης

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Μηχανικού Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1997
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Μηχανικού Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1994

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Computer Networks • Communications Switching and Routing • Communications Software Architecture and Implementation • Computer Communications, Systems and Protocols • Interconnections in High-Speed Digital Systems • Supercomputing Applications • Parallel Processing • Microprogramming • Microprocessors & Microcomputers • Distributed Processing

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα