Ηλίας Γλύτσης

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


  •   eglytsis@central.ntua.gr
  •   +30 (210) 7722479
  •   +30 (210) 7722479
  •   Γραφείο 2.2.22, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ηλίας N. Γλύτσης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1982). Κατέχει Master (1984) και Διδακτορικό (1987) από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από τον Ιανουάριο του 1988 μέχρι τον Ιούνιο του 2003 υπηρέτησε σαν Καθηγητής στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Γεωργίας (ΗΠΑ) (αρχίζοντας από τον βαθμό του Επίκουρου Καθηγητή και εξελισσόμενος προήχθη στον βαθμό του Καθηγητή με μονιμότητα μέχρι το 2000). Από τον Ιούλιο του 2003 υπηρετεί στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στον βαθμό του καθηγητή με μονιμότητα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Γλύτση εστιάζουν στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία ολογραφικών και περιθλαστικών και εν γένει φωτονικών διατάξεων, οπτικών διασυνδέσεων, περιθλαστικών διατάξεων σε οπτικές ίνες, ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων, γενικευμένων ανισοτροπικών υλικών, αριθμητικών μεθόδων για ηλεκτρομαγνητικά και οπτικά προβλήματα, ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων σε συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κβαντικών διατάξεων ετεροϋλικών βασισμένων σε οπτικές αναλογίες, καθώς και σε ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού βελτιστοποίησης και λογισμικού για τις παραπάνω αναφερθείσες ερευνητικές περιοχές. Έχει δημοσιεύσει 115 άρθρα σε διεθνή περιοδικά, 2 κεφάλαια σε βιβλία, και έχει και 95 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Επιπλέον έχει 17 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με Institute of Scientific Information (ISI or Web of Science) έχει περισσότερες από 2950 αναφορές (Απρίλιος 2017) και h-index = 31 (Hirsch index). Υπηρέτησε σαν προσκεκλημένος-συντάκτης σε δύο ειδικές εκδόσεις του Optical Society of America A με θέμα τις περιθλαστικές περιοδικές διατάξεις. Υπηρέτησε σαν Τοπικός συντάκτης του Optical Society of America A μεταξύ 1992-1997 στα θέματα σκέδασης και περίθλασης από περιοδικές διατάξεις. Επιπλέον υπηρέτησε σαν προσκεκλημένος συντάκτης του Microelectronics Journal στην ειδική έκδοση για quasibound states σε κβαντικές διατάξεις. Ο κ. Γλύτσης είναι senior μέλος του IEEE, Fellow μέλος της Optical Society of America, μέλος της Optics and Photonics Society, μέλος του EURATOM-Hellenic Republic, και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Γλύτση εστιάζουν στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία ολογραφικών και περιθλαστικών και εν γένει φωτονικών διατάξεων, οπτικών διασυνδέσεων, περιθλαστικών διατάξεων σε οπτικές ίνες, ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων, γενικευμένων ανισοτροπικών υλικών, αριθμητικών μεθόδων για ηλεκτρομαγνητικά και οπτικά προβλήματα, ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων σε συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κβαντικών διατάξεων ετεροϋλικών βασισμένων σε οπτικές αναλογίες, καθώς και σε ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού βελτιστοποίησης και λογισμικού για τις παραπάνω αναφερθείσες ερευνητικές περιοχές.

Μαθήματα