Αριστείδης Παγουρτζής

Αναπληρωτής Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1999
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1989

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Analysis of Algorithms and Problem Complexity • Graph algorithms • Network problems • Complexity Measures and Classes • Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι • Combinatorial algorithms • Complexity in Computing • Parallel Processing • Distributed algorithms • Cryptography

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα