Αριστείδης Παγουρτζής

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1999
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1989

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθμων και Προβλημάτων • Αλγόριθμοι Γράφων • Αλγόριθμοι Δικτύων • Μέτρα και Κλάσεις Πολυπλοκότητας • Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι • Συνδυαστικοί Αλγόριθμοι • Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι • Κρυπτογραφία

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα