Ευστάθιος Ζάχος

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   zachos@cs.ntua.gr
  •   +30 (210) 7721646, +30 (210) 7721644
  •   +30 (210) 7721646, +30 (210) 7721644
  •   Γραφείο 1.1.15, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Μαθήματα