Διαδικασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (sel-testing) για δια ζώσης εξετάσεις - Οργανωτικά θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2021

Δημοσιεύθηκε 05/06/2021

Καλημέρα σας,

Για την είσοδο και συμμετοχή των φοιτητών στις δια ζώσης εξετάσεις, είναι απαραίτητη η επίδειξη υπεύθυνης δήλωσης που θα αναγράφει τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) για COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης, δε θα επιτρέπεται η συμμετοχή στην εξέταση.

Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν κιτ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) από τα φαρμακεία δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ τους και επιδεικνύοντας τη (φοιτητική) ταυτότητά τους.

Οι φοιτητές που δε διαθέτουν ΑΜΚΑ πρέπει να εκδώσουν προσωρινό ΑΜΚΑ ή να προμηθευτούν το κιτ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) με δικά τους έξοδα, ενώ συμπληρώνουν και υπογράφουν χειρόγραφα τη δήλωση.

Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης για το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται ηλεκτρονικά εδώ (ή εναλλακτικά συμπληρώνοντας τη φόρμα). Σε κάθε περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση εκτυπώνεται και πρέπει να τη φέρει μαζί του ο φοιτητής. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού έλεγχου εδώ: https://self-testing.gov.gr/ (ενότητα "Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19", "αν ανήκετε σε κάποια άλλη κατηγορία ατόμων που πρέπει να προσκομίσουν δήλωση αποτελέσματος για την πρόσβαση σε σχολική μονάδα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή αν δεν ανήκετε σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες, μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος").

Τα self-tests πρέπει να διενεργούνται 1 φορά την εβδομάδα (συστήνεται η διενέργεια του τεστ κάθε Κυριακή αν υπάρχει μάθημα τη Δευτέρα ή σε κάθε περίπτωση 24 ώρες πριν από το πρώτο μάθημα της εβδομάδας που γράφει ο φοιτητής, αν εξετάζεται σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια εβδομάδα) και η δήλωση θα ισχύει για όλες τις δια ζώσης εξετάσεις της συγκεκριμένης εβδομάδας.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ (https://self-testing.gov.gr/) και να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον διδάσκοντα για να αναζητηθεί τρόπος εναλλακτικής εξέτασης.

Στη Σχολή, κατά τη διενέργεια των δια ζώσης εξετάσεων θα ισχύουν τα ίδια αυστηρά μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, όπως και στις εξεταστικές Σεπτεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2020 που είχαμε δια ζώσης εξετάσεις σε κάποια μαθήματα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή εντός του κτηρίου, ενώ η μάσκα είναι υποχρεωτική στους χώρους του ΕΜΠ, εντός και εκτός κτηρίων. Επίσης, πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι αποστάσεις ~2μ μεταξύ ατόμων.

Οδηγίες για την προστασία μας από τον κορωνοϊό κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020:
https://www.ece.ntua.gr/gr/announcement/695

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΣ της Σχολής αλλά και της Συγκλήτου, ισχύουν οι όροι διεξαγωγής των εξετάσεων, όπως τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως εξέτασης, οι εγγραφές στις ομάδες εξέτασης ενός μαθήματος:

Εγγραφές στις ομάδες εξέτασης μαθημάτων (υπενθύμιση για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2021):
https://www.ece.ntua.gr/gr/announcement/822

Εγγραφές στις ομάδες εξέτασης μαθημάτων:
https://www.ece.ntua.gr/gr/announcement/655

Τέλος, σχετικά με τις μορφές και τον τρόπο εξέτασης, σύμφωνα και με το ανακοινωμένο πρόγραμμα εξεταστικής, οι τρόποι και οι διαδικασία εξέτασης για εξ αποστάσεως και δια ζώσης εξέταση ενός μαθήματος είναι εδώ:

Απόφαση 6ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου:
https://www.ece.ntua.gr/gr/announcement/649

Απόφαση ΓΣ Σχολής HMMY για την εαρινή εξεταστική περίοδο ακ. έτους 2019-2020:
https://www.ece.ntua.gr/gr/announcement/648

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας!

Άρης Κοζύρης

Κοσμήτορας ΣΗΜΜΥ