Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Χειμερινό Εξάμηνο

01 Οκτωβρίου 2018 - 12 Οκτωβρίου 2018
Εγγραφές
01 Οκτωβρίου 2018 - 11 Ιανουαρίου 2019
Μαθήματα και λοιπές Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
14 Ιανουαρίου 2019 - 08 Φεβρουαρίου 2019
Περίοδος Εξετάσεων
Έως 15 Φεβρουαρίου 2019
Κατάθεση Βαθμολογίας

Εαρινό Εξάμηνο

11 Φεβρουαρίου 2019 - 22 Φεβρουαρίου 2019
Εγγραφές
11 Φεβρουαρίου 2019 - 31 Μαΐου 2019
Μαθήματα και λοιπές Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
03 Ιουνίου 2019 - 21 Ιουνίου 2019
Περίοδος Εξετάσεων
Έως 05 Ιουλίου 2019
Κατάθεση Βαθμολογίας

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας

20 Φεβρουαρίου 2018 - 26 Φεβρουαρίου 2018
Προθεσμία ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
25 Ιουνίου 2018 - 29 Ιουνίου 2018
Προθεσμία ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

Τρέχοντα Προγράμματα Μαθημάτων