ΕΞΑΜΗΝΑ

Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
102 Ανάλυση Πεδίων Χαμηλής Συχνότητας με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 3 0
559 Αναγνώριση Προτύπων 0 0
695 Αριθμητική Ανάλυση 4 0
633 Αυτοοργανούμενα (ad hoc) Δίκτυα 3 0
688 Βέλτιστες Προσεγγίσεις Συναρτήσεων και Τελεστές 3 0
699 Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες Βιοπληροφορικής 3 0
627 Βελτιστοποίηση Δικτύων 3 0
204 Δομή και Ιδιότητες των Ημιαγωγών 3 0
453 Δυναμικά Συστήματα 4 0
602 Ειδικά Κεφάλαια Πολυδιαυλικών Δικτύων Επικοινωνίας 3 0
225 Εισαγωγή στην Ολοκλήρωση, Σύνθεση και Συσκευασία Φωτονικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 3 0
826 Ενεργειακή Οικονομία 0 0
723 Εξειδικευμένες Αρχιτεκτονικές Αποδοτικής Επεξεργασίας 3 0
715 Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα 2 1
827 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 0 0
837 Καύσιμα και Δίκτυα 0 0
724 Λεπτομερής Πολυπλοκότητα 3 0
689 Λογική και Πληροφορική Ι: Εφαρμογές της Λογικής στον Συναρτησιακό Προγραμματισμό 4 0
101 Μεταβατική Συμπεριφορά και Μοντέλα Ηλεκτρικών Μηχανών 3 0
316 Μηχανική Μάθηση 3 1
232 Ολοκληρωμένη Οπτική 3 0
332 Παράσταση Και Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης 2 0
825 Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση 0 0
103 Πιθανοτική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων 3 0
451 Πιθανότητες 4 0
705 Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση της Ασθένειας του Καρκίνου και In Silico Ιατρική 3 0
114 Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 3 0
716 Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων 2 1
632 Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Τεχνικές Βελτιστοποίησης Κώδικα για Πολυεπεξεργαστικές Αρχιτεκτονικές 3 0
217 Προχωρημένα Θέματα Διάδοσης και Τεχνικών Μετάδο­σης σε Σύγχρονα Δίκτυα Ραδιοεπικοινωνιών 3 0
707 Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής 3 0
312 Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου 3 0
435 Στατιστικοί Σχεδιασμοί 4 0
210 Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 3 0
115 Συστήματα Ειδικών Ηλεκτρικών Κινητήρων 3 1
601 Συστήματα με Ανοχή σε Σφάλματα 3 0
105 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 3 0
301 Τεχνολογίες Διαδικτύου και Δικτύων Ευρείας Ζώνης 3 0
302 Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική 3 0
323 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 4 0
203 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός 3 0

Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
701 Νανοηλεκτρικές Διατάξεις 3 0
227 Όραση Υπολογιστών 3 1
717 Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων 3 0
713 Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων 3 0
446 Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα 3 0
104 Ανώτερα Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος 3 0
706 Αρχιτεκτονικές Τεχνολογίες και Πρωτόκολλα για Οπτικά Δίκτυα και Κέντρα Δεδομένων 3 0
714 Βαθιά Μάθηση 1 2
219 Βιοηλεκτρομαγνητισμός 3 0
209 Βιοϊατρική Μηχανική 3 0
450 Διατεταγμένοι Τοπολογικοί Γραμμικοί Χώροι 3 0
718 Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας 1 2
111 Ειδικά Θέματα Συστημάτων Ηλεκτρικής Κίνησης 3 1
333 Εικονική Πραγματικότητα, Συστήματα Αφής & Εφαρμογές στην Τηλερομποτική 3 0
702 Εισαγωγή στη Φυσική και την Τεχνολογία της Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης 4 0
109 Ενεργειακός Προγραμματισμός Ελαχίστου Κόστους 3 0
680 Επιχειρησιακή Έρευνα II 4 0
640 Ερευνητικά Θέματα Ανάπτυξης Λογισμικού 3 0
218 Εφαρμογές Φωτονικής στη Βιοϊατρική 3 0
229 Εφαρμογές της Μη Γραμμικής Οπτικής στις Φωτονικές Επικοινωνίες και Διατάξεις 4 0
220 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 3 0
671 Θεωρία Μέτρου 4 0
208 Θεωρία και Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων 3 0
207 Κινητές Τηλεπικοινωνίες 3 0
720 Κυρτή Βελτιστοποίηση με Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση 3 0
635 Λογική και Πληροφορική II: λ-λογισμός 4 0
711 Λογική και Πληροφορική ΙΙ : Λογική, Αυτόματα και Παίγνια 4 0
212 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 3 0
412 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 4 0
461 Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος 4 0
112 Μη Γραμμικά Φαινόμενα σε Ηλεκτροτεχνικές Κατασκευές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 4 0
696 Μπεϋζιανή Στατιστική και MCMC 4 0
107 Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων 3 0
719 Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογισμού για Μηχανική Μάθηση 2 1
113 Ποιότητα Ισχύος 3 0
318 Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος 3 0
708 Προχωρημένα Θέματα Επιστήμης και Αναλυτικής Δεδομένων 3 1
328 Προχωρημένα Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής: Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία 4 0
670 Προχωρημένα Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων 3 0
698 Προχωρημένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης 3 0
596 Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, Αναγνώρισης Προτύπων και Εφαρμογές 3 0
683 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 4 0
639 Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά 4 0
722 Στοχαστικές Διεργασίες και Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση 2 1
108 Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 3 0
411 Συναρτησιακή Ανάλυση 4 0
117 Συστήματα Ποιότητας - Πιστοποίηση - Διαπίστευση 3 0
710 Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 3 0
620 Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές 3 0
106 Ταχέα Ηλεκτρομαγνητικά Φαινόμενα σε Συστήματα ισχύος 3 0
721 Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανάλυση Δεδομένων 3 0
224 Τεχνικές Μετρήσεων και Χαρακτηρισμού Οπτικών Στοιχείων και Διατάξεων 3 0
703 Τεχνολογία Επικοινωνίας 3 0
590 Τεχνολογίες Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων 2 0
313 Τεχνολογίες Λογισμικού για Παροχή Υπηρεσιών σε Επικοινωνιακά Δίκτυα 3 0
215 Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών 3 0
223 Υλικά και Περιβάλλον 2 0
684 Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση 3 0