Ανώτερα Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος


Κωδικός 104
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Αντώνιος Αντωνόπουλος

Περιγραφή

Ημιαγωγοί καρβιδίου του πυριτίου. Ανορθωτικές 12-παλμικές ανορθώσεις με διόδους και θυρίστορ. Αντιστροφείς πολλαπλών επιπέδων. SPWM πολλαπλών φερόντων σημάτων. Αναγεννητική PWM ανόρθωση. Dc-dc μετατροπείς συντονισμού. Παθητικά και ενεργά φίλτρα. Ενεργή αντιστάθμιση ισχύος. Αντισταθμιστές STATCOM. Ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος σε βιομηχανικό περιβάλλον με μη γραμμικά φορτία. Εφαρμογή των ηλεκτρονικών ισχύος στις γραμμές μεταφοράς HVDC και HVAC. Κυκλώματα προστασίας ημιαγωγικών στοιχείων με snubbers και MOVs. Παραλληλισμός μετατροπέων ισχύος. Υπολογισμός ψυκτικού σώματος για ένα ή περισσότερα ημιαγωγικά στοιχεία.