Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων


Κωδικός 107
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Παντελής Κάπρος

Περιγραφή

Βασικές αρχές εφαρμογής της μικροοικονομικής θεωρίας και της βιομηχανικής οικονομικής στον ενεργειακό τομέα. Οικονομική ανάλυση προγραμμάτων επενδύσεων στην ενέργεια (projects). Οικονομική βελτιστο¬ποίηση συστημάτων ενέργειας. Μοντέλα συμπεριφοράς ενεργειακών καταναλωτών. Προσομοίωση ισορροπίας ενεργειακών αγορών. Οικονομική βελτιστοποίηση δικτύων ενέργειας. Ρύθμιση του τομέα της ενέργειας. Τιμολόγη-ση ενεργειακών προϊόντων. Οικονομική ανάλυση και κοστολόγηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού, οικονομική ανάλυση ανανεώσι¬μων μορφών και εξοικονόμησης ενέργειας. Μοντελοποίηση ανταγωνισμού σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.