Ειδικά Θέματα Συστημάτων Ηλεκτρικής Κίνησης


Κωδικός 111
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Μαρία-Παρασκευή Ιωαννίδου

Περιγραφή

Εφαρμογές με συστήματα ηλεκτρικής κίνησης στη βιομηχανία. Τεχνικές ελέγχου του συστήματος κίνησης συνεχούς ρεύματος. Τεχνικές ελέγχου της ταχύτητας, της μηχανικής ισχύος και της ηλεκτρικής ισχύος του συστήματος ασύγχρονου κινητήρα. Άμεσος και έμμεσος έλεγχος προσανατολισμένου πεδίου του συστήματος κίνησης εναλλασσομένου ρεύματος. Σύστημα διπλής τροφοδότησης μηχανής επαγωγής. Σύστημα διπλής εξόδου γεννήτριας επαγωγής. Ψηφιακά συστήματα ελέγχου της ηλεκτρικής κίνησης. Συστήματα ηλεκτρικής κίνησης σε διατάξεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτοματισμοί με προγραμ-ματιζόμενους λογικούς ελεγκτές στα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης.