Συστήματα Ειδικών Ηλεκτρικών Κινητήρων


Κωδικός 115
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Μαρία-Παρασκευή Ιωαννίδου

Περιγραφή

Οι ειδικοί κινητήρες και η λειτουργία τους: σερβοκινητήρες, βηματικοί, ευθύγραμμοι, βηματικοί - ευθύγραμμοι, χωρίς ψήκτρες, κεραμικοί - υπερηχητικού κύματος, πλαστικοποιημένου μαγνήτη. Τεχνικές ελέγχου συστημάτων ειδικών κινητήρων: Διανυσματικός έλεγχος και έλεγχος με Η/Υ, Συστήματα ελέγχου ειδικών κινητήρων: δομή και λειτουργία. Εφαρμογές συστημάτων ειδικών κινητήρων σε βιομηχανικά συστήματα, συστήματα πληροφορικής, ιατρικά μηχανήματα, συστήματα αυτοματισμού και ρομποτικής, συστήματα μεταφοράς κλπ. Εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μελετών.