Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία


Κωδικός 202
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Ιωάννης Ρουμελιώτης, Ιωάννης Τσαλαμέγκας

Περιγραφή

Η βαθμωτή κυματική εξίσωση και η λύση της σε καρτεσιανές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Αναπαράσταση του ΗΜ πεδίου με χρήση δυναμικών (διανυσματικού, Hertz, βαθμωτών). Γενική θεωρία κυματοδηγών και κοιλοτήτων ορθογωνικής μορφής (ανοικτού ή κλειστού συνόρου, μερικά ή ολικά πληρουμένων με διηλεκτρικά, μικροταινιακές γραμμές και κεραίες, μέθοδος εγκαρσίου συντονισμού), κυλινδρικής και σφαιρικής μορφής. Θεωρία σκεδάσεως. Σκέδαση από κυλίνδρους, σφαίρες, σώματα με ακμές. Λύση της διανυσματικής εξίσωσης Helmholtz και εφαρμογές σε προβλήματα διάδοσης, σκέδασης και συντονισμού. Συναρτήσεις Green για τις εξισώσεις Laplace και Helmholtz με οριακές συνθήκες Dirichlet, Neumann, μικτές. Δυαδικές συναρτήσεις Green ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Μέθοδος των ροπών.