Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός


Κωδικός 203
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Δήμητρα-Θεοδώρα Κακλαμάνη, Νικόλαος Ουζούνογλου

Περιγραφή

Μελετώνται προβλήματα μοντελοποίησης κυκλωμάτων υψηλών συχνοτήτων με υπολογιστικές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψην την ακριβή γεωμετρία των αντίστοιχων διατάξεων. Γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των μεθόδων: Ροπών (method of moments - MoM) και Galerkin, βοηθητικών πηγών (method of auxiliary sources – MAS), προσαρμογής ρυθμών (Mode Matching – MM), περασμένων διαφορών στον άξονα του χρόνου (finite difference time domain – FDTD) και πεπερασμένων στοιχείων (finite elements – FE) με εφαρμογές σε διδιάστατες και τρισδιάστατες γεωμετρίες για αγώγιμα και διηλεκτρικά υλικά. Δίνονται παραδείγματα που αφορούν τις μικροκυματικές ή οπτικές συχνότητες και σχετίζονται με διατάξεις ακτινοβολίας (δίπολα, μικροταινιακές κεραίες), κυματοδήγησης σε γραμμές μεταφοράς (τύποι μικροταινιών, ομοεπιπέδων γραμμών, σχισμογραμμών), ασυνεχειών σε κυματοδηγούς, φίλτρων, πολυθύρων κτλ., ενώ αναλύονται και φαινόμενα σκέδασης.