Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου


Κωδικός 210
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Αργύρης Σολδάτος (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Συστήματα αυτομάτου ελέγχου πολλών - εισόδων, πολλών - εξόδων. Περιγραφές με εξισώσεις καταστάσεως και μήτρα συστήματος. Αντιστάθμιση για τοποθέτηση πόλων με ανατροφοδότηση καταστάσεως, βέλτιστος έλεγχος αποφυγής αλληλεπίδρασης. Δυναμική αντιστάθμιση σειράς σε συνδυασμό με δυναμική ανατροφοδότηση εξόδου και θεωρήματα ευστάθειας. Μέθοδοι σχεδίασης στο πεδίο της συχνότητας. Ρωμαλέος έλεγχος. Ρωμαλεότητα βέλτιστου τετραγωνικού ελέγχου και ανάκτηση μήτρας συναρτήσεων μεταφοράς βρόχων. Βέλτιστη τετραγωνική σχεδίαση δύο βαθμών ελευθερίας. Η ρωμαλέος έλεγχος. Ρωμαλέος έλεγχος πολλαπλών μοντέλων και θεώρημα Kharitonov.