Στοχαστική Βελτιστοποίηση


Κωδικός 230
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Γεώργιος Παπαβασιλόπουλος

Περιγραφή

Δυναμικός Προγραμματισμός, στοχαστική προσέγγιση (stochastic approximation), μαρκοβιανή μάθηση (Markovian learning). Ευστάθεια και σύγκλιση στοχαστικών συστημάτων, Προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing). Γενετικοί αλγόριθμοι.