Στατιστικοί Σχεδιασμοί


Κωδικός 435
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Χρήστος Κουκουβίνος (Σχολή ΕΜΦΕ)

Περιγραφή

Μέθοδος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Περιεχόμενα: Μοντέλα ANOVA σταθερών και τυχαίων επιδράσεων. Ορθογώνιες αντιθέσεις. Προσέγγιση με παλινδρόμηση. Έλεγχος Kruskal-Wallis. Έλεγχος Friedman. Επισκόπηση 2k παραγοντικών σχεδιασμών. Ανάμειξη στον 2k παραγοντικό σχεδιασμό. Κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί σε δύο στάθμες. Κριτήρια ταξινόμησης κλασματικών παραγοντικών σχεδιασμών. 3k παραγοντικοί σχεδιασμοί. Ανάμειξη στον 3k παραγοντικό σχεδιασμό. Κλασματική επανάληψη του 3k παραγοντικού σχεδιασμού. Σχεδιασμοί μικτών στάθμεων. Υπερκορεσμένοι σχεδιασμοί δύο στάθμεων. Κριτήρια βελτιστοποίησης και μέθοδοι κατασκευής υπερκορεσμένων σχεδιασμών. Στατιστική ανάλυση υπερκορεσμένων σχεδιασμών με γραφική μέθοδο και παλινδρόμηση κατά βήματα. Εγκλωβισμένοι και split-plot σχεδιασμοί. Μεθοδολογία αποκριτικών επιφανειών. Ανάλυση του μοντέλου δεύτερης τάξης. Βέλτιστοι σχεδιασμοί.