Διατεταγμένοι Τοπολογικοί Γραμμικοί Χώροι


Κωδικός 450
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Ιωάννης Πολυράκης (Σχολή ΕΜΦΕ)

Περιγραφή

Περιεχόμενα

  • Κεφάλαιο I (Γραμμική Διάταξη): Κώνοι και μερική διάταξη, Γραμμικοί σύνδεσμοι (linear lattices), Η ιδιότητα διάσπασης του Riesz, Θετικά γραμμικά συναρτησιακά, Βάσεις κώνων και το θεώρημα των Chocqet-Kentall.
  • Κεφάλαιο II (Διάταξη και Τοπολογία): Δυϊκοί κώνοι, Συνεχή γραμμικά συναρτησιακά και τελεστές, Διατεταγμένα δυϊκά συστήματα και τοπολογίες, Banach Lattices AM-χώροι και AL-χώροι, Θεωρήματα αναπαράστασης του Kakutani, Lattice-Subspaces, Θετικές Βάσεις.
  • Κεφάλαιο III (Οικονομικές Εφαρμογές): Σχέσεις προτίμησης, θεωρήματα ευημερίας, Ισορροπία σε απειροδιάστατες οικονομίες, Πλήρωση χρηματοϊκονομικών αγορών.