Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος


Κωδικός 461
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Ιάσων Καραφύλλης (Σχολή ΕΜΦΕ), Ιωάννης Τσινιάς (Σχολή ΕΜΦΕ)

Περιγραφή

Περιεχόμενα: Η ύλη περιλαμβάνει αποτελέσματα από την θεωρία των μη γραμμικών ντετερμινιστικών συστημάτων πεπερασμένης διάστασης:

  1. Εισαγωγή στη θεωρία διαφορικών πολλαπλοτήτων, γεωμετρικές ιδιότητες μη γραμμικών συστημάτων, σχετικός βαθμός, γραμμικοποίηση, ελεγξιμότητα.
  2. Ευστάθεια εισόδου-κατάστασης, Lyapunov χαρακτηρισμοί, ευστάθεια σύνθετων συστημάτων.
  3. Σταθεροποίηση με ανάδραση, χρήση Lyapunov συναρτήσεων και θεωρήματος Κεντρικής Πολλαπλότητας. Ολική σταθεροποίηση. Degree Theory και αναγκαίες συνθήκες.