Συστήματα με Ανοχή σε Σφάλματα


Κωδικός 601
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Θεοδώρα Βαρβαρίγου

Περιγραφή

Στόχοι: Εισαγωγή στη θεωρία των θεμελιωδών προβλημάτων των συστημάτων και εφαρμογών με ανοχή σε σφάλματα. Τύποι σφαλμάτων σε Υπολογιστικά συστήματα. Μέθοδοι ανίχνευσης Σφαλμάτων. Αξιοπιστία συστημάτων. Τεχνικές και μηχανισμοί Ανάκαμψης από σφάλματα. Ανακατασκευή από σφάλματα σε συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών. Ορισμός, μοντελοποίηση και υλοποίηση ανοχής σε σφάλματα και ποιότητας υπηρεσιών. Ανοχή σε σφάλματα σε εφαρμογές υψηλών επιδόσεων. Τεχνικές ανάκαμψης από σφάλματα σε συστήματα Λογισμικού. Διαχείριση και αποφυγή σφαλμάτων μοιραζόμενου περιβάλλοντος μη συνεργαζόμενων χρηστών με την εφαρμογή θεωρίας παιγνίων και τεχνικών κοστολόγησης. Ενσωματωμένες εφαρμογές υπερυπολογιστών με ανοχή σε σφάλματα.