Βέλτιστες Προσεγγίσεις Συναρτήσεων και Τελεστές


Κωδικός 688
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Αλέξανδρος Μπακόπουλος (Σχολή ΕΜΦΕ)

Περιγραφή