Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων


Κωδικός 710
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Παύλος-Πέτρος Σωτηριάδης

Περιγραφή

Το μάθημα συνδιδάσκεται με το προχωρημένο προπτυχιακό μάθημα «Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων» του 8ου εξαμήνου. Είναι μια λεπτομερής παρουσίαση των αρχών σχεδιασμού και βελτιστοποίησης αναλογικών και μικτού σήματος κυκλωμάτων σε τεχνολογίες CMOS και BiCMOS. Περιλαμβάνει: Μοντέλα μικρού και μεγάλου σήματος. Συστηματική μεθοδολογία για την επιλογή μεγεθών των εξαρτημάτων και την πόλωση. Βασικές κυκλωματικές δομές. Τελεστικούς ενισχυτές και διαγωγούς. Θέματα συμπεριφοράς μεγάλου σήματος. Αρχές κυκλωμάτων διακοπτόμενων πυκνωτών. Φίλτρα συνεχούς χρόνου. Μετατροπείς δεδομένων (αναλογικό-ψηφιακό). Μετατροπείς Σίγμα-Δέλτα. Κυκλωματικές δομές για τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα και επεξεργασία σήματος. Το μάθημα περιλαμβάνει τελική σχεδιαστική εργασία.

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτρονική Ι, ΙΙ και ΙΙΙ με βαθμολογία τουλάχιστον 8/10. Βασικές γνώσεις Μαθηματικών (διαφορικές εξισώσεις, γραμμική άλγεβρα). Πλήρης εξοικείωση με ανάλυση σημάτων στο πεδίο των συχνοτήτων καθώς και βασικές γνώσεις επεξεργασίας σημάτων και αυτομάτου ελέγχου (ευστάθεια, δυναμικά συστήματα κτλ.). Ενδιαφέρον για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.