Γεώργιος Σιόλας

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


O Γιώργος Σιόλας είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος – μηχανικός & μηχανικός υπολογιστών ΕΜΠ, διδάκτωρ πανεπιστημίου Σορβόννης στην περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών. Από το 2007 εργάζεται στο ΕΜΠ ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μηχανική μάθηση, εξόρυξη πληροφορίας από κείμενα, ζητήματα του σημασιολογικού ιστού, συστήματα συστάσεων και ανάλυση κοινωνικών δικτύων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με πάνω από 300 ετεροαναφορές και έχει h-index 8. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Στις τεχνικές του ικανότητες στην πληροφορική συμπεριλαμβάνονται διαχείριση συστημάτων, προγραμματισμός, διαδικτυακή ανάπτυξη, βάσεις δεδομένων, εξόρυξη πληροφοριών από δεδομένα και ενσωμάτωση ευφυών τεχνικών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

μηχανική μάθηση, εξόρυξη πληροφορίας από κείμενα, ζητήματα του σημασιολογικού ιστού, συστήματα συστάσεων, όραση υπολογιστών, ανάλυση κοινωνικών δικτύων, βαθειά νευρωνική μάθηση

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα