Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή


Κωδικός 3.4.3362.7
Εξάμηνο 7o
Ροή Υ - Υπολογιστικά Συστήματα
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 2
Διδάσκοντες Στέφανος Κόλλιας, Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης, Γεώργιος Αλεξανδρίδης (Ε.ΔΙ.Π.), Γεώργιος Σιόλας (Ε.ΔΙ.Π.), Παρασκευή Τζούβελη (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στις μεθοδολογίες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης υπολογιστικών συστημάτων που αλληλεπιδρούν σε σημαντικό βαθμό με τους χρήστες. Σκοπός είναι η επισκόπηση θεωρητικών μοντέλων, τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων. Η ύλη περιλαμβάνει (1) Μοντελοποίηση του ανθρώπου ως χρήστη υπολογιστικού συστήματος και του εννοιολογικού πλαισίου της αλληλεπίδρασης, (2) Γνωσιακά μοντέλα, αντίληψη και αναπαράσταση, προσοχή και μνήμη, αναπαράσταση και οργάνωση γνώσης, νοητικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα χρήστη, μοντέλα συναισθηματικής κατάστασης χρήστη, μοντέλα ομάδων χρηστών, (3) Μεθοδολογίες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων: ανθρωποκεντρική σχεδίαση, απαιτήσεις ευχρηστίας, ανάλυση εργασιών, μοντέλα GOMS, μέθοδοι περιγραφής διαλόγου, σχεδίαση διεπιφανειών, ευχρηστία και προσβασιμότητα υπηρεσιών διαδικτύου, τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων, (4) Επισκόπηση τεχνολογιών και εφαρμογών αλληλεπίδρασης: συστήματα διάχυτης νοημοσύνης, πανταχού-παρών υπολογιστής, συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας, εμψύχωση συνθετικών χαρακτήρων, τεχνολογίες και εφαρμογές συνεργασίας. Περιλαμβάνεται επίσης εργαστήριο στόχος του οποίου είναι η πρωτοτυποίηση μιας καινοτόμας εφαρμογής με σύγχρονες δυνατότητες αλληλεπίδρασης στη λογική ενός Kickstarter project. Η εφαρμογή παρουσιάζεται διαδικτυακά (frontend development με CMS) μέσω ειδικών εργαλείων πρωτοτυποποίησης σε διάφορα επίπεδα πιστότητας, από σχεδιαγράμματα σελίδων μέχρι λειτουργικά πρωτότυπα. Γίνεται εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Android και στην πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας Unity.