Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας

Αναπληρωτής Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ. Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003), με διδακτορική διατριβή στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας του ενεργειακού τομέα (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, 2009). Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη μοντέλων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας στον σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών, προγραμμάτων προώθησης ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεων διαχείρισης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας σε σχετικές πρωτοβουλίες και πέραν της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου. Στα παραπάνω αντικείμενα έχει περισσότερες από 100 εργασίες του δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ένα βιβλίο με τίτλο «Μοντέλα Αποφάσεων Πολιτικής σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα» καθώς και πλήθος παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κεφαλαίων, άρθρων σε τεχνικά βιβλία και περιοδικά αντίστοιχα. Επίσης, είναι Συνεργάτης Έκδοσης (Associate Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «Operational Research, an International Journal (ORIJ)» του εκδοτικού οίκου Springer και συμμετέχει στον Εκδοτικό Συμβούλιο (Editorial Board) σε περιοδικά με γνωστικά αντικείμενα της ενεργειακής πολιτικής και της επιχειρησιακής έρευνας. Για το έργο του έχει βραβευτεί από το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το IKY, το ΤΕΕ και την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοίκησης, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Ενεργειακή Πολιτική, Διαχείριση Ενέργειας.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα