Ενεργειακός Προγραμματισμός Ελαχίστου Κόστους


Κωδικός 109
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας, Ιωάννης Ψαρράς, Ιωάννα Μακαρούνη (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Στόχοι και περιορισμοί της ενεργειακής πολιτικής (π.χ. ελαχιστοποίηση κόστους, προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας, βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων φυσικών πόρων). Μέθοδοι και διαδικασίες υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής πολιτικής. Μεθοδολογία διαχείρισης ζήτησης (Demand Side Management). Τομεακά και διατομεακά προγράμματα DSM. Αξιολόγηση προγραμμάτων DSM – προσεγγίσεις ελαχίστου κόστους και μέγιστης αξίας. Μοντέλα υποστήριξης των διαδικασιών διαχείρισης ζήτησης. Μεθοδολογία ολοκληρωμένου προγραμματισμού ελαχίστου κόστους του ενεργειακού συστήματος. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων διαχείρισης ενέργειας. Έμπειρα συστήματα προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση. Μεθοδολογίες και εργαλεία που συνεισφέρουν σε ενεργειακά αποδοτικές και βιώσιμες πόλεις.