Ευάγγελος Χριστοφόρου

Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   hristoforou@ece.ntua.gr
  •   +30 (210) 7722178
  •   Γραφείο Β.2.10, 2ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ευάγγελος Χριστοφόρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτορας Μηχανικός του King's College London, είναι Καθηγητής Ηλεκτρονικών Υλικών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως:

• Υλικά και Εφαρμογές για Αισθητήρες και Μορφομετατροπείς, με σημαντικότερο προϊόν μια μέθοδο και συσκευές για μαγνητική παρακολούθηση της κατανομής του τανυστή τάσεων σε χάλυβες. Άλλοι αισθητήρες και υλικά που αναπτύχθηκαν έως τώρα περιλαμβάνουν αισθητήρες θέσης και μετατόπισης, μαγνητόμετρα και εφαρμογές τους, μαγνητικό καρδιογράφο, μετρητές μάζας αερίων κ.λπ.

• Υβριδικά ηλεκτρικά συστήματα, με σημαντικότερη καινοτομία που σχετίζεται με την παραγωγή υδρογόνου από νερό κάτω από 300C. Άλλα συστήματα που αναπτύσσονται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν την παραγωγή άριστης ποιότητας βιοκαυσίμων από απόβλητα & άνθρακα, τη συλλογή και αποθήκευση ενέργειας, την αναζωογόνηση συσσωρευτών, την ανάπτυξη πλυντηρίδων (scrubbers) κ.λπ.

• Μαγνητικές τεχνικές για βιοϊατρικές εφαρμογές, όπου οι σημαντικότερες εφαρμογές σχετίζονται με την παραγωγή πολύτιμων συστατικών από γεωργικά προϊόντα, την αφαλάτωση και καθαρισμό υδάτων και την καλλιέργεια άλγεων μέσω επιλεκτικού μαγνητικού διαχωρισμού με τη χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων. Άλλα προϊόντα σχετίζονται με την ανάπτυξη μεθόδου απεικόνισης μαγνητικών σωματιδίων, καθετήρων θρομβόλυσης, καθώς και με δομικές μελέτες ύδατος/αμινοξέων.

Ο Ευάγγελος Χριστοφόρου σχετίζεται ενεργά με πλήθος βιομηχανιών στον τομέα των αισθητήρων, της ενέργειας και της υγείας και συνεργάζεται μαζί τους σε ερευνητικά έργα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα σε διεθνή περιοδικά (h-index = 24) και έχει μιλήσει σε περισσότερες από 30 προσκεκλημένες παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αισθητήρες, μαγνητικά υλικά, βιοτεχνολογία, δομή και ιδιότητες υλικών

Μαθήματα