Γιάνης Μαΐστρος

Συνταξιοδοτηθείς   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Γιάνης Μαΐστρος έλαβε Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1972, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science Diploma) από το Glasgow University το 1973, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αυτοματισμού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1979 και Διδακτορικό στην Επεξεργασία Ελληνικής Γλώσσας από το Ε. Μ. Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Πληροφορικής, το 1996. Η ακαδημαϊκή του εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής στην περιοχή του λογικού (software):
• Έκτακτος Kαθηγητής ΤΕΙ (KATEE) Πειραιώς και ΤΕΙ Aθηνών (1974 - 1980)
• Bοηθός Kαθηγητή (1977), μόνιμος Λέκτορας (1997) και Επίκουρος Καθηγητής (2003-2014) στον Tομέα Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, E. M. Πολυτεχνείου.
Το δημοσιευμένο συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε Βιβλία / Εκδόσεις, σε Περιοδικά και Συνέδρια, Tεχνικές Αναφορές / Διαλέξεις / Παρουσιάσεις (http://glotta.ntua.gr/publications).
Το ερευνητικό / ακαδημαϊκό του έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Μέλος των Τεχνικών Επιτροπών ΤΕ48 και ΤΕ74 του ΕΛΟΤ και Τεχνικός Υπεύθυνος Ομάδων Εργασίας για την τυποποίηση της τεχνολογίας πληροφορικής (από το 1981).
• Συνέστησε (το 1985) και συντονίζει το Ερευνητικό Εργαστήριο “Eπεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας” με εξειδίκευση στην Ελληνική γλώσσα.
• Σύμβουλος - Ερευνητής στο ερευνητικό - αναπτυξιακό πρόγραμμα Mηχανικής Mετάφρασης “Eurotra” της EOK (1985-1988)
• Συντονιστής εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με αντικείμενο «Μηχανική Μεταγραφή του Ιατρικού Ιστορικού Ασθενούς σε Δεδομένα ΒΔ». Συμμετείχαν Ε. Κοσμίδη (Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Π. και Α.-Κυριακού»), Ι. Κεκλίκογλου: Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών, σπουδαστές ΤΕΙ Αθηνών, 1990.
• Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του Προγράμματος «Πρότυπη Καταγραφή (Registry) Παιδιών με Καρκίνο στην Ελλάδα», Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΕΟΚ - ΦΛΟΓΑ (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια), 1991.
• Συμμετείχε στο ερευνητικό (χρηματοδοτούμενο ΠΕΝΕΔ) πρόγραμμα «Έρευνα Συμβολικής Αναπαράστασης της Γνώσης - Προτασιακές και μη-Προτασιακές Μορφές Αναπαράστασης» (1997).
• Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής Ομάδας ΕΜΠ στο ερευνητικό – αναπτυξιακό πρόγραμμα (συγχρηματοδοτούμενο ΕΠΕΤ ΙΙ) «Σχηματοποίηση – Δημιουργία Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και Αξιοποίησης των Ελεγχομένων Υπογλωσσών της Ελληνικής», 1999 – 2001 (Φορείς: ΙΕΛ, ΕΜΠ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, UNISOFT, ALTEC).
• Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος Βασικής Έρευνας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, με χρηματοδότηση του ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ, 2000 (κατετάγη 1ο στην αξιολόγηση) με αντικείμενο τον σχεδιασμό «Μεταφραστικής Βάσης Γνώσης για ρηματικά ζεύγη της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας», 2000 – 2002.
• Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας για μετάφραση και Ελληνικοποίηση των "Μετα-δεδομένων για τα Αντικείμενα Μάθησης" (Learning Object Metadata: LOM) της CEN/ISSS, σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ (2002).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Παράσταση και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Υπολογιστική Γλωσσολογία - Γλωσσική Τεχνολογία, Τυποποίηση Γραφής και Πολιτισμικών Στοιχείων Ελληνικής Γλώσσας, Παράσταση Γνώσης στον Υπολογιστή, Επιδράσεις των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Κοινωνία και ειδικότερα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα