Παράσταση Και Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης


Κωδικός 332
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 0
Διδάσκοντες Γιάνης Μαΐστρος, Ιωάννα Τύρου
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Υπολογιστική γλωσσολογία: Επίπεδα γλωσσικής γνώσης. Παράσταση γνώσης στην τεχνητή νοημοσύνη: Ανασκόπηση με έμφαση στην γλωσσική γνώση. Αρχές και τεχνικές της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Φορμαλισμοί και υπολογιστικά συστήματα παράστασης γλωσσικής γνώσης. Πρακτικές και εργαλεία για την ελληνική γλώσσα.