Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας


Κωδικός 597
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 0
Διδάσκοντες Γιάνης Μαΐστρος

Περιγραφή

Η Σημασιολογία στη Φυσική Γλώσσα (ερευνητικά θέματα). Παραδείγματα από την επεξεργασία και άντληση γνώσης. Εφαρμογές στην τεχνολογία (πληροφορική, ρομποτική). Φιλοσοφικές προεκτάσεις (παράσταση γνώσης γενικά).