Πέτρος Μαραγκός

Καθηγητής   Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Signal Processing • Image Analysis & Computer Vision • Speech & Language Processing • Multimedia • Pattern Recognition • Robotics

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα