Παναγιώτης Φράγκος

Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Moore School of Electrical Enginnering, University of Pennsylvania, Η.Π.Α., 1986
  • Μάστερ, Moore School of Electrical Enginnering, University of Pennsylvania, Η.Π.Α., 1985
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1983

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Radar • Scattering & Diffraction • Propagation • Electromagnetic Theory • Communication • Time-Varying Signal Processing • Statistical Signal Processing • Image and Multidimensional Signal Processing • Digital Signal Processing • Antennas

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα