Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων


Κωδικός 3.2.3185.2
Εξάμηνο 2o
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 5 - 0
Διδάσκοντες Ιάκωβος Βενιέρης, Δήμητρα-Θεοδώρα Κακλαμάνη, Παναγιώτης Φράγκος
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Webex
Τμήμα 2: Webex
Τμήμα 3:
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Διδασκαλία: Τμήμα Α-Ι, Δ. Κακλαμάνη, Τμήμα Κ- Μ, Ι. Βενιέρης, Ηλ. Αμφ. 1 και Webex // Τμήμα Ν-Ω, Π. Φράγκος, Ηλ. Αμφ. 4 /// Εξετάσεις: Όλα τα Τμήματα, Τελικό γραπτό διαγώνισμα

Περιγραφή

Εισαγωγή στα σήματα και συστήματα. Θεμελιώδεις αρχές ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ηλεκτρικό ρεύμα, τάση, νόμοι Kirchhoff, στοιχεία τοπολογίας κ.λπ.). Ανάλυση στοιχείων δικτύου (ωμικός αντιστάτης, πυκνωτής, πηνίο, πηγές ρεύματος και τάσης). Βασικές αρχές ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Απλά θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Σύνθεση στοιχείων κυκλωμάτων εν σειρά και εν παραλλήλω, θεώρημα Kennely. Θεωρήματα Thevenin και Norton. Μετασχηματισμός πηγών. Συμμετρικά δίκτυα. Στοιχειώδη μεταβατικά φαινόμενα. Δίκτυα στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση (χρήση μιγαδικών phasors στην ανάλυση κυκλωμάτων, εξισώσεις δικτύου στην ΗΜΚ). Σύνθετη αντίσταση. Ισχύς στην ΗΜΚ. Θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Τριφασικά δίκτυα (φασικά μεγέθη και μεγέθη γραμμής, γενική μέθοδος ανάλυσης τριφασικών κυκλωμάτων, ισχύς στα τριφασικά δίκτυα, μέτρηση ισχύος στα τριφασικά δίκτυα).