Σωτήριος Ξύδης

Επίκουρος Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Σωτήριος Ξύδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2005) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα το 2011 και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ επίσης το ίδιο έτος. Τη διετία 2011-2013 εργάστηκε ως Μετα-διδακτορικός Ερευνητής στο Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria του Politecnico di Milano, με κύριο θέμα έρευνας τεχνικές διερεύνησης και βελτιστοποίησης του χώρου σχεδίασης ετερογενών πολυ-πύρηνων αρχιτεκτονικών υλικού. Από το 2014 είναι συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Το διάστημα 2015-2018, εργάστηκε ως Μηχανικός στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στη συνέχεια, για το διάστημα 2020-2023 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τον Φεβρουάριο του 2023 είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συντονισμένη σχεδίαση (συσχεδίαση) υλικού/λογισμικού ψηφιακών συστημάτων, σε τεχνικές βελτιστοποίησης ετερογενών συστημάτων για χαμηλή κατανάλωση ισχύος με έμφαση στους επιταχυντές υλικού και στη διαχείριση μνήμης και υπολογιστικών πόρων σε ενσωματωμένα και νεφο-υπολογιστικά συστήματα. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ως Ερευνητής, Τεχνικός Συντονιστής και Ιδρυματικός Υπεύθυνος (Principal Investigator).

Το ερευνητικό έργο του κ. Ξύδη περιλαμβάνει περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και βιβλία - συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1500 αναφορές (citations) σύμφωνα με το Google Scholar. Είναι τακτικά Κριτής ή μέλος Επιτροπών Προγράμματος σε βασικά συνέδρια της περιοχής του όπως το DATE, FPL, ICCAD, DAC, ISCA, κτλ. To ερευνητικό του έργο έχει τιμηθεί τρεις φορές με το βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, IEEE/NASA/ESA Adaptive Hardware Systems (AHS 2007), ACM Parallel Programming and Run-Time Management Techniques for Many-core Architectures (PARMA 2013) και ACM Computing Frontiers (CF 2020), ενώ έχει λάβει βραβείο Hipeac για τις εργασίες του στα DAC’19 και DAC’20.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συσχεδίαση υλικού/λογισμικού, EDA, σύνθεση επιταχυντών υλικού από υψηλά επίπεδα αφαίρεσης (High Level Synthesis), σχεδίαση αρχιτεκτονικών υλικού και ψηφιακών κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης, ετερογενείς αρχιτεκτονικές και συστήματα υλικού, διαχείριση μνήμης και υπολογιστικών πόρων.

Μαθήματα